Hemşirelikte Yüksek Lisans Hazırlık Süreci

Hemşirelikte Yüksek Lisans Hazırlık Süreci

Yüksek lisans yapmak isteyen kişiler lisans eğitimleri süresince yüksek lisansa hazırlanmalıdır. Lisans düzeyindeki bu hazırlık; lisans akademik not ortalamasını yüksek seviyelerde tutmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ‘ndan yeterli puan almak ve yüksek lisansa kişisel olarak hazırlanma adımlarını kapsar.

Kişisel hazırlık; hemşirelik alanındaki kongre ve sempozyumlara katılma ve bu kongrelere poster veya sözel bildiriler hazırlama ve sunma, hemşirelik ile ilgili kanıta dayalı güncel uygulamaları içeren rehberleri ve makaleleri takip etme ve hemşirelik derneklerine üye olma gibi birkaç başlığı içerebilir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan, üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için yapılan başvurularda oldukça önemli olan bir sınavdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise lisansüstü eğitime girişte yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılan sınavlardır.
YDS ve YÖKDİL haricinde yabancı dil seviyesini ölçme amaçlı bazı üniversiteler kendileri de sınav yapabilir ve bu sınav notunu da kendi üniversitelerindeki başvurularda lisansüstü eğitime girişte dil puanı olarak kullanımına onay verebilir. Aynı zamanda bu sınavlar YDS ve YÖKDİL’e göre nispeten daha kolay olabilir.

Yorum Yapın
Hakkımda